ehil takım kalite iş

Birimlerimiz [TAYFA]

ekip birim takim

Yöneticilerimiz

yonetici lider

idare ve operasyon

 • operasyonel yönetim
  • çevresel operasyonlar
   • ürün/hizmet tedarik ve temin sorumluları
   • müşteri ilişkileri sorumlu yöneticileri
  • çekirdek operasyonlar
   • bilgi iletişim birimleri yöneticileri
   • birim ve ekip yöneticileri
  • proje yönetim birimleri merkezi kurulu
 • idari işler
  • mensup yönetimi
  • finansal yönetim
  • disiplin kurulu

Bilgi ve İletişim Birimi

bilgi iletisim baglanti

Müşteri ilişkileri başta olmak üzere, Kurumsal iletişim ve tanıtımdan sorumlu olan bilgi ve iletişim birimimizin temelinde; Ülkemizin yonga tasarım, üretim ve pazarlama ekosistemini desteklemede en önemli ayaklardan biri olan insan gücüne ulaşma gayesi yer alır. VLSI, ASIC, FPGA, UVM, DSP, Gömülü yazılım ve sistem tasarımı başlıklarının yanı sıra akademik faaliyetler, yazılım ve algoritma geliştrime siber güvenlik ve farkındalık alanlarında faaliyet gösterenler radarımızdadır.

gözümüz kulağımız

 • Kurumsal İletişim
  • Müşteri ilişkileri
   • hizmet değerlendirme ve geri bildirim
   • öneri talep ve şikayetler
  • Tanıtım
   • kurumsal kimlik ve marka operasyonları
   • hizmet tanıtımları
   • etkinlik ve organizasyon takibi ve yönetimi
 • Toplumsal iletişim
  • geç olmasın genç olsun
   • bilimsel alanda faaliyet göstermek isteyen gençlere ulaşma
  • tecrübe ihtiyarlamaz
   • yılların tecrübesini sahada harmanlamış alanında uzman değerlerimiz ile irtibat

Araştırmacılar & Tasarımcılar

arastirma tasarim ekip

Geçmişten günümüze ihtiyaca yönelik bilgi edinme, literatür tarama, yöntemlerin tasniflenmesi, incelenmesi ve irdelenmesi konularında aktif görev alan, farklı disiplinlerdeki çalışmaları inceleyerek yeni verimli ve işlevsel yöntemler ortaya koymayı amaçlayan, ekip içerisindeki bilgi birikimi sürekli besleme ve tazeleme misyonuyla çalışan araştırmacılarımız TAYFA’nın vazgeçilmez bir parçasıdır.

beyin takımı ve omurga

 • Araştırmacılar
  • Alan Uzmanları
  • Proje bazlı araştırmalar
  • Genç araştırıcılar
 • Tasarım Birimleri
  • Sistem tasarımı
  • Sayısal Tasarım birimi
  • Algoritma inceleme, geliştirme ve tasarım birimi
  • Yazılım Mimari tasarımı

Yazılım/Uygulama/Geliştirme

yazilim uygulama gelistirme

Mevcut algoritmaların çalıştırılması, yeniden uygulanması, gözden geçirilmesi, optimize edilmesi konularında görev alan ekip arkadaşlarımız aktif olarak yazılım geliştime çatısı altında çalışmaktadır. Yazılım Uygulama ve Geliştirme birimi Araştırmacıların ortaya koyduğu yöntemleri ete kemiğe büründürmekte ve Sayısal Tasarım birimine başta olmak üzere tüm ekibe altyapı desteği sağlayarak fikir ve tasarımlara aksiyon yeteneği katmaktadır.

enerji ve aksiyon gücümüz

 • Yazılım/Uygulama/Geliştirme
  • Linux yazılım geliştirme (shell, script, C, C++)
  • Proje yönetim ve operasyonel yazılımlar uygulama birimi
  • Python/MATLAB birimleri
  • Donanım tasarım birimi (Verilog)
  • Algoritma inceleme, geliştirme ve tasarım birimi